Diverse dokumenter

Besøkende

Vi har 3156 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Sesongen 2014 / Jenter og Gutter født i 2001

INFO til jenter og gutter født 2001.

Som forberedelse til neste års Jenter13/Gutter13 –lag i FF2010, ønsker FF2010 å gjennomføre 4 treninger med jenter og gutter født i 2001 allerede i høst. Treningene vil bli gjennomført etter sesongslutt, og dato vil bli avstemt med lagledere for de enkelte lag i forkant.  Forslag på dato ligger nederst i teksten.

Øktene vil være en blanding av tema og spill, der tema vil være forskjellig fra økt til økt. Gjennom dette får vi kartlagt nivå og ambisjoner for spillergruppene, noe som er nyttig blant annet for påmelding av lag neste år. Men det skal også være en sosial tilnærming, der spillerne får anledning til å bli kjent med hverandre.

Vi ser også at dette kan være til hjelp for trenere og lagledere, som en slags en guiding når de skal melde opp spillere til sonesamlinger. For spillere født i 2001 så starter sonesamlinger i januar 2014, og oppmelding av spillere skjer i desember. 

Forslag på treningstider for både gutter og jenter:

  • Søndag 6.oktober kl 1800
    Foreldremøte med introduksjon til FF2010 kl 1630.
  • Torsdag 10.oktober kl 1800
  • Søndag 13.oktober kl 1800
  • Torsdag 17.oktober kl 1800

Det kan bli flytting av kamper i høst på andre FF2010 lag som gjør at disse treningstidene kan måtte endres. Så viktig at både spillere, lagledere og foreldre følger med på FF2010 sine nettsider: www.ff2010.no

Kommentarer og innspill sendes til:

  • Jenter 2001: Jonny Tungen (sms til 977 28 405)
  • Gutter 2001: Knut Olav Krokbø (sms 95 24 53 42)

Hovedsponsorer

Sponsorer