Diverse dokumenter

Besøkende

Vi har 3157 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Nye spillformer og regelendringer i barne og ungdomsfotballen

Foran 2014-sesongen har det skjedd flere viktige endringer når det gjelder spillform og regler i barne- og ungdomsfotballen.

Treer- og nierfotball er innført, det blir frisoner i femmer- og sjuerfotball, på stillingen 0-4 i femme- og sjuerfotball kan et lag sette innpå en ekstra spiller og man får umiddelbar soning for gule kort.

Klikk her for å lese om alle endringene

NFF ønsker å tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet.

- Skal vi lykkes med å rekruttere, beholde og utvikle neste generasjon fotballspillere, må vi nærme oss aktiviteten og de som er i den. Vi må legge til rette for at de som skal lære får flest mulig sjanser til å øve, sier utviklingssjef Stig Inge Bjørnebye.

- Utviklingen i toppfotballen krever at spillerne har gode ferdigheter. I smålagsspill får spillerne mange involveringer og må hele tiden gjøre valg. Smålagsspill er med på å forberede spillerne på kravene som stilles i moderne fotball. Norsk fotball skal møte barna med trygge rammer og tilpassede utfordringer. Vi har derfor  beveget oss fra ellever for alle, til smålagsspill for flere aldersgrupper. Valg av spillformer er en viktig premiss for læring, med utgangspunkt i en klar forutsetning– aktiviteten er spillernes, fortsetter han.

Norge var tidlig ute med sjuerfotball, men de fremste utviklingsmiljøene i Europa innførte både femmer- og treerfotball før oss. Nå er nierfotball det nyeste.

- Det er en fantastisk spillform for de rette aldersgruppene og en enda mer tilpasset introduksjon til voksenfotballen. Begrunnelsen for disse endringene er som ventet utvikling av ferdigheter som er tilpasset lite tid og rom. I dag fremstår smålagsspill som tilpasset utvikling, mens de store spillflatene ikke gir de rette utfordringene eller innlevelse hos barn og unge, sier Bjørnebye.

- Mangfoldet i aktivitetet er et viktig fundament. Fotballen er for alle. Med nye spillformer og regelendringer ønsker vi å heve kvaliteten på fotballens arbeid for «flest mulig, lengst mulig, best mulig», påpeker utviklingssjefen.

Klikk her for å se en detaljert oversikt over endringer i spillformer og regelendringer.

Hovedsponsorer

Sponsorer