Besøkende

Vi har 121 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Treningsrom

SFIL har et eget treningsrom som klubbens medlemmer kan benytte seg av.

Alle som skal bruke rommet betale kontingent til Sør-Fron idrettslag på kr. 150 pr.person, eller kr. 300 i familiemedlemsskap.

For de som er aktive i en undergruppe (ski, fotball eller skøyter) og betaler treningsavgift der, er det gratis å bruke rommet.

For de som ikke er aktive i en undergruppe koster det kr. 1100 pr. år.

Døra til treningsrommet er utstyrt med kortleser. 

Kort kan fås ved å kontakte Kjetil Hansen, mobil 913 85 153.