Online

Vi har 38 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Siste nytt skiforbundet

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Karusellrenn i hopp er i gang

Bilde0049_telenorkarusellMandag 11. januar var karusellrenn i hopp i gang i Lobakken.

Tross kulda var det 10 vikinger som stilte opp. Vi fortsetter med

karusellrenn mandag 18. januar fra kl. 18.00 i Lobakken.

Vi ønsker gamle og nye hoppere vel møtt! Ta gjerne med

kveldsmaten din. Du får varm drikke!

Sponsorer