Online

Vi har 55 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Siste nytt skiforbundet

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

RC og Finale hopptreff i Botne

Fra 11.-13. mars var Kim, Are og Simen på RC- cup og Finale hopptreff i Botne.

Simen deltok på Opplandslaget som tok en fin 3. plass i lagkonkurransen. Akershus og

Oslo tok 1. og 2. plass.

Are tok en flott 4. plass sammenlagt i RC C.

Sponsorer