Oppsummering sesongen 2010/2011

Sesongen 2010 / 2011

Eskil_Emil_og_Jon_HolmenkollenPåsken er over, det våres for fullt og i morgen høres korpsmusikken igjen igjennom Gudbrandsdalen. En liten oppsummering fra ski og friidrettsgruppa kommer her før nye aktiviteter drar i gang.

Langrennsutvalget startet våren 2010 med et møte som jeg så på som meget viktig for det som har skjedd denne vinteren. Det var gjennomføringen av et foreldremøte/evalueringsmøte hos Per og Åse 18. april i fjor. Det var et meget godt møte der det vart gått igjennom tankene langrennsgruppa hadde for det kommende året. Innspillene og den konstruktive deltakelsen fra alle der var viktige bidrag for gruppa å ta med seg i det videre arbeidet. Oppfølgingen av dette var et nytt møte der alt denne sesongen vart samlet i en handlingsplan som har vært retningsgivende for arbeidet som er gjort denne vinteren. At det vart jobbet i sammen om dette med gode bidrag inn til langrennsutvalget er viktig.

Sommeren er også en sentral periode for oss. Samtidig som vi trenger en ”pause” fra vinteren så er det viktig for oss både å holde aktiviteten oppe og bygge det sosiale miljøet. Dette har skigruppa klart igjennom flere år og sommeren 2010 (Trykk les mer!)

var intet unntak. Det var friidrettstrening om våren, setertrim om sommeren og ny friidrett på sensommeren/tidlig høst. Det var et godt oppmøte på alle aktivitetene selv om vi denne sommeren slet med flere kollisjoner mot bl.a. fotball. Dette håper vi å få rettet på i år. Det vart i tillegg gjennomført en Galdhøpiggtur, Sognefjellstur, en samling i Buesetra og en samling på Gålå. Samlingen i Buesetra var nytt av året og var meget vellykket og slike tiltak ønsker vi å videreføre. I vinter gjennomførte vi i tillegg 2 aktivitetsdager i samarbeid med Harpefoss på Gålå. Dette er også et viktig bidrag for skimiljøet i Midtdalen. At vi også de 2 siste årene har fått til en felles St.hans feiring er også et viktig punkt for å bygge det sterke samholdet som er i skigruppa.

Diverse_041

 

Høsten er tid for innetrening og i år var denne lagt til Midtbygda. Langrennsutvalget gjorde en god jobb i å videreutvikle denne i år og bl.a. for de eldre ungene var det i år lagt vekt på mer langrennsspesifikk trening selv om det fortsatt var satt fokus på leken. Dette var noe ungene også satte pris på. På disse treningene var det inne 70-80 unge og eldre på trening på tirsdagene. Et godt grunnlag legges for det som møter oss til vinteren!

 

I år har vi vært heldige og hatt skiforhold i lysløypa vår så å si hele vinteren. Det har vært gjennomført skitreninger på torsdager og lysløyperenn på tirsdager. Det har fra flere hold vært kommentert at dette har vært en vinter med mye sykdom men det har totalt igjennom vinteren vært over 100 stk som har deltatt denne vinteren. Vi har mange unge og bygge videre på og også gledelig at så mange som 19 stk ”seniorer” har deltatt på klubbrenn i vinter. Det er viktig for klubben at vi som den eldre garde er synlige i miljøet og vi er viktig for de unge med vår synlige interesse for skisporten. Neste vinter må vi ha som mål å bli over 20 stk – det skal vi klare!

 

I år håper jeg flere av dere satte pris på den nye vinklingen langrennsutvalget gjorde på gjennomføringen av klubbrennene. Arbeidet med startnr, drikke, starter, speaker, påmelding, tidtaking osv har ofte vært på få personer. I år vart det fordelt igjennom vinteren på mange og flere bidrar litt i stedet for at få bidrar mye. Det er viktig for oss at flest mulig blir inkludert i det arbeidet som gjøres. Det gjorde det også mulig for flere å få gått noen renn igjennom vinteren selv. Takk til alle for godt innsats!

Glade_gutter_i_HolmenkollenFlere løpere fra klubben har også vært uten for kommunens grenser og deltatt på kretsrenn/landsrenn osv. Vi er nede i en bølgedal på dette nå men med det grunnlaget som nå legges i tidligere nevnte avsnitt må vi ha som mål at dette skal øke igjen. Det er også ingen tvil om at vi nå er inne i et lite generasjonsskifte i klubben både på løper og foreldresiden. I denne sammenheng kan vi likevel ikke unngå å nevne våre 13- års gutter. Emil, Eskil, Jon og Iver Andreas bygger et godt miljø i sammen og med treningsiver kommer det resultater ut av dette. Det så vi i vinter! Meget gode resultater i lokale renn, 2 KM titler til Emil, GD Cup seier totalt til Emil, meget godt GD cup renn av Eskil i Trabelia med 2. plass, 2 og 7 plass til Emil i Ungdommens Holmenkollrenn og 20 og 26 plass til Eskil i Ungdommens Holmenkollrenn. Her er det mange flere resultater som kunne vært tatt med også fra flere utøvere men det viktige er den motivasjonskilden dette er for de enkeltutøverne og for de andre utøverne som ser at trening og treningsinnsats nytter og gir resultater både på kort og lang sikt. Stor heder til dere for vinterens innsats og for den motivasjonskilden dere er for store og små! Neste år kjemper dere om innsatspokalen som utdeles i 14-årsklassen og her må langrennsutvalget følge godt med i den innsatsen dere alle kommer til å gjennomføre igjennom sommeren, høsten og vinteren!

 

Birkebeineren er en viktig tradisjon i klubben og må også nevnes i denne sammenhengen. Det har vært stor deltakelse fra Sør-Fron tilbake i tiden selv om den har vært noe varierende de siste år med 14 stk i 2008, 10 stk i 2009 og 12 stk i 2010. Det gledelige i år er den store oppgangen vi nå fikk i 2011. Det var totalt 18 stk fra Sør-Fron som stilte! Vi må helt tilbake til 2002 for å finne tilsvarende antall deltakere. Dette var meget gledelig og er en viktig miljøfaktor som vi skal bygge videre på! Det er også viktig å ta med den felles turen som var til Inga-Låmi i vinter. Flere damer fra Sør-Fron som tok turen til Lillehammer for å gå både 15 og 30 km. Motivasjon for mosjon i hverdagen er viktig og for flere var nok dette rennet også en viktig bidragsyter i så måte.

Lobakken_2Hoppgruppa har også hatt meget god aktivitet. Det har vel aldri vært flere på innetreningene enn nå i høst og antall premievinnere etter vinterens klubbrenn og klubbmesterskap i hopp viser også en meget god utvikling. Kanskje er det også noen kombinertutøvere i emning da noen var fremme og fikk premie på avslutningen både i hopp og langrenn. Det var en stor innsats med å få Børebakken hoppklar med kunstsnø tidlig på vinteren og det resulterte i gode forhold også langt utover mot påske. Lobakken er også flittig brukt. Vi jobber med et spennende prosjekt her inn i fremtiden og målsettingen er å få på plass et regionanlegg i midtdalen som er tilrettelagt for enda større hoppaktiviteter.

 

Sorfronski.no er vår hovedinformasjonskanal som vart fornyet for snart 2 år siden. Det er mange som bruker sidene aktivt og dette viser også antall treff på artiklene som ligger der. Det er artikler som har hatt over 2000 treff og det er mange som er inne og ser på all informasjonen som blir lagt ut. Dette ser vi igjennom antall treff på nye artikler de første dagene de er ute. Ytterligere forbedringer vil vi jobbe med og håper mange av dere i klubben også kan bidra med aktuelle saker som kan legges ut.

Jeg ønsker å oppsummere dette litt mer konkret. Fra 4. mai 2010 er det gjennomført aktiviteter nesten hver uke, kun avbrutt av div skoleferier høst, jul og vinter. En konkret handlingsplan vart lagt i 2010 og det skal det bygges videre på i 2011 og kommende sesonger. Bra oppmøte på vår, sommer og høst treningene. Over 100 stk deltakere på klubbrenn igjennom vinteren, 18 stk deltakere på den tradisjonelle ”lange” Birkenbeineren som er god økning fra de senere år. Bra resultater fra utøvere med 2 plass i Ungdommens Holmenkollrenn til Emil som høydepunktet.

Det er alltid mer som kunne vært nevnt i en slik oppsummering og kanskje noe som noen ser som ubetydelig. Det er viktig for oss alle å ta med noen egne ”karameller” å suge litt ekstra på og se frem mot en ny sesong. Mange har også gode og konstruktive innspill til ytterligere forbedringer. Jeg håper dere da kan sette ned noen ord om dette og sende dette igjennom kontakt oss på sorfronski.no. Styret vil da ta dette med seg i det videre arbeidet med å utvikle klubben.

Takk for en god sesong 2010 – 2011 og vi ønsker oss alle lykke til med kommende sesong!

Audun Skattebo, leder