Informasjon samling Knyken

Vedlagt ligger mer informasjon om samlingen i Knyken 25-27. september. Avreise fra kommunehuset fredag 25/9 kl 15:30 (Ny tid) med buss. NB! Det er ferdig oppreidde senger som venter på oss så dere trenger ikke å ta med sengetøy!

Sponsorer