Lentaugløpet søndag 1. november kl. 12.00

FjellturEndelig er datoen og programmet satt for en av høstens store begivenheter i Skigruppa...

...Lurtreningas tid er forbi – nå skal det fram i lyset hvem som har trent mest før lysets - og etter mørkets frembrudd!

Målet med løpet er å vedlikeholde det gode miljøet vi har i skigruppa og motivere til økt fysisk aktivitet.

Runden som ungdom født t.o.m. 1999 og de voksne skal løpe, er rundt Heggesvingen- den hyppigste brukte treningsrunden i Lia.

Start og mål ved Haverstadrampa.

Pust og puls øker raskt de 2,5 kilometerne opp til Øverli, de siste 2,3 kilometerne, mobiliseres den siste rest av krefter nedover mot mål! Her kommer lår og legger til å brenne både oppover og nedover!

Barn født f.o.m. 2000 har sin egen runde om Liene skole.

Påmelding for alle skal skje senest lørdag 31. oktober kl. 15.00. Fint om dere benytter kommentar under denne artikkelen når dere melder dere på. Eventuelt send en SMS til Irena (95 02 85 73) eller Per W. (97 12 48 23). Alle påmeldte blir publisert på denne hjemmesida.

Det er ingen deltakeravgift og ingen klasseinndeling utover kjønn.

Startrekkefølge blir trukket kl. 11.30.

Det blir mulighet for å dusje for dem som synes svettelukta blir plagsom for seg selv eller andre.

Vi forventer stor deltakelse så vennligst parkèr ved Liene Oppvekstsenter. Siden parkeringsarealet ved oppvekstsenteret er forholdsvis lite kan evt. parkering ved Bygdahuset benyttes.

Premieutdeling etter løpet med saft, kaffe og biteti hos Ola og den for tiden hyppigste brukeren av Heggesvingrunden. Alle i barneklassa får en deltakerpremie, mens det blir uttrekkspremie for dame- og herreklassa.

Presseansvarlig fra hjemmesida, Audun Skattebo, lover fortløpende oppdateringer på MMS loggen underveis.

Treningsforberedelsene har foregått over en lengre periode. Her er bilder fra høydeopphold i Jotunheimen i sommer!

 

Fjelltur_2

Fjelltur_3